CIFP Plaiaundi LHII

Más resultados..

Generic selectors
Solo coincidencias exactas
Buscar en el título
Buscar en contenido
Post Type Selectors
post
page
Filtrar por categorías
Administrazioa eta kudeaketa
Aktualitatea
Berriak
Ekitaldiak
Gizarte eta kultur zerbitzuak
Goi mailako
Ikaskuntza-Eredua
Ikasleak
Informatika
Jakinarazpenak
Maila ertaina
Matrikulazioak
Merkataritza eta garraioa
Orrialdeak
Osasungintza
Proiektu eta Zerbitzuak
Proiektuak
Tramiteak idazkaritzan
Zentroari Buruz
Zerbitzuak
Zikloak

Kalitate politika

IES PLAIAUNDI BHI bere estrategian sartu du prozesukako kudeaketa-sistema baten bidez lan egitea, zuzendaritza-taldeak eta erakunde osoak ikastetxean etengabeko hobekuntza eta lan ona bultzatuz, eskualdeko eta ingurune hurbileneko herritarrei zerbitzurik onena eta prestakuntzarik onena eskaintzeko. Gure ildo estrategikoak pertsonak, kanpo-harremanak, berrikuntza eta metodologia berriak dira, eta aplikagarriak diren lege-baldintzak betetzeko konpromisoa hartzen du. Kudeaketa-sistemak behar bezala funtziona dezan, PLAIAUNDI BHIk UNE-EN ISO 9001:2015 arauan oinarritutako kalitatea kudeatzeko sistema hartzen du erreferentzia-eredutzat.

Zehazki, gure erakundea honako jarraibide hauekin identifikatzen da:

  • Prozesukako kudeaketa, planifikazioaren, dagokion garapenaren eta prozesuen berrikuspenaren eta hobekuntzaren bidez.
  • Gure prozesuak eta proiektuak erakundeen misioarekin, ikuspegiarekin eta estrategiekin lerrokatzea, balioen formulazioan jasotzen diren jokabideen arabera jokatzen saiatuz.
  • Ebidentziaren kulturan, datuetan oinarritutako kudeaketan eta talde-lanaren diziplinan oinarritutako lan-metodologiak ezartzea.
  • Ikasleei, ikastetxeko langileei eta interes-taldeei balioa ematea, haien ahotsa entzunez eta haien itxaropenak asetuz.

Jarraibide horiek honako prozesu eta proiektu hauen bidez hedatzen dira:

  • UNE-EN ISO 9001:2015 arauaren araberako kalitate-sistema ezartzea eta garatzea
  • UNE-EN ISO 9001:2015 arauaren araberako kalitate-sistema ezartzea eta garatzea
  • Kalitate-sistemaren barne- eta kanpo-auditoriak.
  • SGP berrikustea eta prozesuak aldian behin eguneratzea.

Zentroaren helburuak adierazleen bidez kuantifikatu eta neurtu ahal izango dira, eta helburu horiek guztiak kalitate-helburuak dira, eta horien betetze-maila aldizka ebaluatuko da.

Urteko planetan finkatuko dira helburu horiek, eta dagokien betetze-maila.

Kalitatearekiko konpromisoak erakunde osoari eragiten dio, eta, beraz, zentroa osatzen duten pertsona guztiek beren gain hartu dute sistemaren eraginkortasuna etengabe hobetzeko eta interes-taldeen baldintzak nahiz aplikatzekoak diren legezko eta arauzko baldintzak betetzeko ardura. Horretarako, ikastetxeko zuzendaritzak bere eginkizunak betetzeko behar duen prestakuntza-maila lortzeko bitartekoak jarriko ditu.

Gure gizartearen beharrak eta itxaropenak berme osoz asetzeko, ezinbestekoa da kalitate-sistema eraginkorra izatea, etengabeko hobekuntzan oinarritua eta lege-eskakizun guztiak betez. Horretarako, gure funtzionamendua UNE-EN-ISO 9001-2015 erreferentziako kudeaketa-ereduan oinarritzen dugu.

periodico-blanco
  • Actualidad